Méér tegen MD

  • Méér geld voor onderzoek
  • Méér bekenheid
  • Méér ondernemerschap
U kunt vandaag echt het verschil maken: met meer medisch onderzoek lijkt het ontwikkelen van therapie mogelijk. Daarom: MD: te groot om onbekend te zijn.