• Over ons

Over ons

Méér tegen MD
MD (Nederland) is in maart 2019 opgericht nadat in een van onze families MD geconstateerd werd.

Onze Missie

1. Structureel meer geld voor onderzoek

2. Meer bekendheid voor MD

3. Ondernemerschap en samenwerking

Samen voor meer

We willen betrokken professionals, enthousiaste vrijwilligers en onze partners samenbrengen om onze missie te bereiken. Lees hierover ons eerste jaarverslag.ANBI status
MD (Nederland) is door de Belastingdienst erkend als ANBI, waardoor giften afgetrokken kunnen worden van de inkomstenbelastingen (of voor bedrijven vennootschapbelasting). www.belastingdienst.nl/anbi

Goeden Doelen Nederland
MD (Nederland) is lid van Goeden Doelen Nederland, de brancheorganisatie van erkende in Nederland gevestigde goede doelen. Zij ondersteunt haar leden bij het voeren van een professionele en efficiënte bedrijfsvoering en biedt een breed platform voor kennisuitwisseling en kwaliteitsbevordering. www.goededoelennederland.nl

Samenwerking met partners

We willen aanvullend zijn op bestaande activiteiten. Dat betekent dat we ons niet richten op het verzorgen van patiënt-informatie, zoals de Vereniging Spierziekten Nederland dat al verzorgt.

Gelden zullen worden besteed door co-financiering van projecten van partners. Onze partners dienen wetenschappelijke relevantie van projecten te kunnen leveren en aangeven hoe een project past op het pad van therapie ontwikkeling.


Organisatie

Stichting MD (Nederland) heeft als ambitie om een brede organisatie te creëren van betrokken pro bono professionals en enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor het bereiken van onze missie. We willen aanvullend zijn op bestaande activiteiten. Dat betekent dat we ons niet richten op het verzorgen van patiënt-informatie, zoals de Vereniging Spierziekten Nederland dat al verzorgt.

De stichting is opgericht met een drie-persoonsbestuur. Het is de ambitie van het bestuur om een bredere organisatie op te bouwen inclusief een bestuur van ten minste 5 personen. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van vijf jaar en kunnen tweemaal herbenoemd worden. Het bestuur is onbezoldigd.


Jorg werkt sinds 2015 voor ABN AMRO als investeerder in bedrijven die na financiële problemen een doorstart maken. Daarvoor werkte hij 10 jaar bij de afdeling voor fusie en overname advies van dezelfde bank.

Naast zijn werk was hij van 2012 tot begin 2018 bestuurder van Vitalis, een van oorsprong Haagse maatjesorganisatie voor kinderen met een moeilijke (sociale) achtergrond. Hier was hij specifiek verantwoordelijk voor het regionale groeiprogramma van de organisatie. Sinds 2017 is hij als oprichter betrokken bij QNQ, een projectontwikkelaar in duurzame energie (aardwarmte).

In 2017 werd bij zes mensen in zijn directe familie MD geconstateerd, onder wie bij zijn dochter en vriendin.


Dennis is algemeen directeur van Diamond Generating Europe B.V. (DGE), een 100% dochteronderneming van het Japanse conglomeraat Mitsubishi Corporation, dat zich richt op het ontwikkelen en financieren van grootschalige duurzame energieprojecten in Nederland en elders in Europa. Voordat hij bij DGE begon in 2014, heeft Dennis ruim 8 jaar als advocaat gewerkt bij het internationale advocatenkantoor Allen & Overy in Amsterdam en Londen. Dennis heeft een Master titel Nederlands recht van de Universiteit van Amsterdam en een MBA van IE Business School in Madrid.

Daarnaast is Dennis vanaf 2011 betrokken bij het mentorproject Giving Back, als onderdeel waarvan hij gedurende enkele jaren mentor is geweest van een student.


Jeroen werkt sinds 2017 als cardioloog in het Haaglanden Medisch Centrum. In 2016 heeft hij zijn opleiding cardiologie voltooid in het Amsterdam UMC, locatie AMC. In 2012 heeft hij in het kader van zijn promotieonderzoek bijgedragen aan een succesvolle landelijke patiëntregistratie en DNA-bank voor volwassenen met aangeboren hartaandoeningen.